Strony

piątek, 15 czerwca 2012

Wyższy stopień człowieczeństwa

Inspiracją całego mojego życia nie było jak to mówią niektórzy pozyskanie tłumów, ale znalezienie i wyłuskanie choć jednego człowieka , jednego istnienia, który reprezentowałby sobą wyższy stopień człowieczeństwa ...

Wyższy stopień człowieczeństwa - to moralny sposób postępowania pozbawiony egoizmu , popędów i nałogów, które wpływają w sposób dystruktywny na ludzką duszę, rozum i pozytywną ewolucję emocjonalno rozwojową na przełomie tysiącleci ludzkiego rozwoju .

Szukałem w istocie ludzkiej prawdy, wierności i lojalności absolutnej ,która tworzy doskonałość duszy ludzkiej ... Bez owocnie.

Całe moje życie dążyło ku doskonałości w swerze duchowej i intelektualnej ...
Droga ta była poprzecinana rozczarowaniami i upadkami spowodowanymi spodkaniami z zdemoralizowanymi, próżnymi i pustymi duchowo ludźmi - demonami ( dla których słowa nie pokrywały się z czynami , duszą i myślami ) ...

Jedynym rozwiązaniem tego osobistego dramatu jest znalezienie ideału duchowego lub samotność obwarowana zasadami , moralnością i bezwzględną ortodoksyjną prawdą .

Istnieć absolutnie dla kogoś, kto istneje tylko dla nas - hieros gamos.

Oczywiście człowiek rodzi się jako istota całkowicie doskonała duchowo i moralnie, to edukacja , manipulacja medialna , grupa rówieśnicza, zawodwa, koleżeńska ... i złe wzorce autorytatywne wpływają na zniszczenie ludzkiej niewinności i doskonałości oraz zaniechanie dążeń do osiągnięcia doskonałości duchowej, intelektualnej i doskonałości moralnej opartej na twardych zasadach funkcjonowania w społeczeństwie , rodzinie i związku ...

Gdzie podziały się ideały malowane słowami przez mistyków, filozofów i gdzie podziały się myśli kreatora ludzkiej duszy jakim jest Bóg ?

Gdzie podziały się zasady moralne , etyczne, prawda, wierność absolutna, lojalność i honor ?

Komu możemy jeszcze zaufać , komu możemy powierzyć nasze życie i słowa ?! Komu możemy zdradzić całość obaw naszej duszy i nie zataić nawet jednej pojedyńczej sylaby w tym całkowicie zdemorolizowanym, hednoistycznym świecie zdrajców , idiotów , seksualnych dewiantów, próżnych debili i zabójców ludzkich marzeń i pragnień ...

Jeśli dla ludzkości pieniądz jest bogiem decydującym o życiu, zdrowiu, bezdomności, wojnie, poniżeniu i biedzie ...
To gdzie podziało się ludzkie dobro, współczucie, wspólnota ,pomoc, emocje i wyższy stopień postępowania, który nie pozwala na powstanie powyższych negatywnych czynników wegetacji , ponieważ... nie jest to życie lecz obóz kontrolowany przez twórców owych pojęć ?

Przecież możemy funkcjonować bez pieniądzy, banków, ekonomi, rządów, monarchii czy religi pomagając sobie wzajemnie w momentach upadków i niepowodzeń ... Wystarczy ludzkie dobro i współzałożność naszych poczynań, pracy i interesów ... Bez zazdrości , zawiści i krzywdy, która godzi w człowieka...

Zabito w człowieku duszę tak jak stara sie zabić szum drzew, morza i śpiew pustyni ... Podporządkowano sobie rodzaj ludzki za sprawą fetyszu ,strachu, mamony, religi, monarchii i polityki wytwarzając zawsze te patologie w parach aby zwalczały się w sposób kreatywny (pseudo naturalny za sprawą ludzkich emocji i nienawiści to przeciwności) dążąc do przekształcenia w nową parę deprawacyjnych: religi ,ustrojów i patologii opartych na psychologi stada...

Wyższy stopień człowieczeństwa zaczyna swoją drogę jako delikatny powiew wiatru, który harmonijnie łączy zapach, obraz i dźwięk ... To współistnienie logiki, miłości, zasad, dobra, duszy i prawdy ...

Ortodoksyjne podejście do pewnych niesłychanie ważnych dla ludzi kwesti jest podstawą wytworzenia moralnego społeczeństwa w, którym nie narodzą się dewiacje i patologie ...

Aby stworzyć fundamenty zdrowego społeczeństwa należy wyeliminować media , igrzyska, religię, politykę, hierarchię i inne systemy oparte na piramidzie wyzysku człowieka przez człowieka ...

...Dążąc do równości społecznej, ekonomicznej i odrębności kulturowej pozostającej częścią większej struktury zachowującej pokój poprzez wzajemne współistnienie handlu wymiennego, kooperacji produkcyjnej i poszanowaniu własnych wartości ... Musimy zachować równowagę pomiędzy światem a prawdą, zaniechanie mniejszego zła i małego kłamstwa to podstawa dobrych kontaktów , szczerości i wartości uniwersalnych ...

Kreując prawo musimy oprzeć je na prawdzie, moralności, łatwości pojmowania zasad i kreatywnym podejściu do wszystkich istotynych spraw życia, które uniemożliwiają tworzenia sztywnej litery prawa ... ponieważ ta ogranicza i mechanizuje wymiar sprawiedliwości ,administracje ...pozbawiając je ludzkich odczuć, myśli i emocji ...

Kierujmy się zdowym rozsądkiem , zrozumieniem, prawdą , dobrem ogólnoludzkim nastawianonym na dobro jednostki ... Bowiem kreowanie prawa bazującego na strukturze dobra publicznego zawsze wchodzi na grząski teren sitwy i kreowania prawa dla hierarchi, która powstanie w sposób nie kontrolowany zmierzające do starego porządku i hierarchizacji władzy dążącej do wytworzenia własnych praw kosztem reszty społeczeństwa za sprawą siły i manipulacji ...

Znalezienie istoty dążącej do doskonałości duchowej , moralnej i intelektualnej jest w czasach próżności, hedonizmu, demoralizacji, popędów i nałogów ... poszukiwaniem igły w stogu siana lub świętego gralla ...

Pomimo to pozostanę samotnym błędnym rycerzem... otoczony murami twierdzy swojej wiedzy, logiki, prawdy i moralności ...

Wojciech Dydymus Dydymski